This job listing has expired and may no longer be relevant!

ÜGYVEZETŐ

Pécel Város Önkormányzata Főállás  Nincs megadva 16 jul 2017

Az állás leírása

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (2119 Pécel, Kossuth u. 18., a továbbiakban: Társaság) ügyvezetői munkakörének betöltésére

A Társaság főbb tevékenységi körei, feladatai:

• településfejlesztés, településrendezés
• településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)
• környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás)
• helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
• intézményüzemeltetési feladatok (karbantartás, takarítás)

Az ügyvezető feladata:
Az ügyvezető a feladatokat munkaviszony keretében látja el, a Társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja a munkaszerződésben és a Társaság alapító okiratában rögzítettek szerint.

Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet,
• felsőoktatásban szerzett műszaki szakképzettség,
• szakirányú (településüzemeltetési) munkakörben szerzett legalább 2 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• helyismeret
• szakirányú (településüzemeltetési) munkakörben szerzett vezetői tapasztalat

A jogviszony időtartama: 2019. december 31. napjáig tartó, határozott idejű munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• szakmai, vezetői program,
• munkabérrel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos elvárások,
• iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• írásos nyilatkozat, arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők annak tartalmát megismerhetik, az abban foglalt adatokat a pályázattal összefüggésben kezelhetik
• írásos nyilatkozat a pályázat nyilvános vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról
• a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:115 § (1) bekezdése alapján tett írásos összeférhetetlenségi nyilatkozat
• írásos nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A pályázat benyújtási határideje: 2017. szeptember 8.

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot Pécel Város Polgármesterének címezve, postai úton (2119 Pécel, Kossuth tér 1.) vagy személyesen a Péceli Polgármesteri Hivatal titkárságán (2119 Pécel, Kossuth tér 1.), zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „ügyvezetői pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el – a Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján – 2017. szeptember 28. napjáig.

A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatást Fazekas Barna alpolgármester nyújt (telefonszám: 06-28-662-113).

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázatot Pécel Város Polgármesterének címezve, postai úton (2119 Pécel, Kossuth tér 1.) vagy személyesen a Péceli Polgármesteri Hivatal titkárságán (2119 Pécel, Kossuth tér 1.), zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „ügyvezetői pályázat”.

779 megtekintés összesen, 0 ma Nyomtatás