Óvodapedagógus állás - Tutimunkák.hu

12 feb 2014

Főállás Óvodapedagógus

Erzsébet Ligeti Óvoda – Az állás beküldve – Győr, Győr-Moson-Sopron, Magyarország

MEGJEGYZÉS: Az alábbi álláshirdetés lejárt, további jelentkezés nem lehetséges!

Az állás leírása

Erzsébet Ligeti Óvoda

 

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Erzsébet Ligeti Óvoda 

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 18.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása az Erzsébet Liget Óvoda Szivárvány Tagóvodájában. 3 hónapos próbaidő után válik határozatlanná.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Óvodapedagógus,

 

§         18 évet betöltött magyar állampolgár

§         Büntetlen előélet

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz

§         Végzettséget igazoló okiratok másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. március 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Erzsébet Ligeti Óvoda címére történő megküldésével (9023 Győr, Magyar utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III/73/2014 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

§         www.gyor.hu

§         www. kozigallas.gov.hu

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. február 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Ha állást keresel csatlakozz a tutimunkak.hu facebook-csoportjához !

Munkaterület: Oktatás / Tudomány. Állás típusa: Főállás. Állás címkék: óvodapedagógus.

Jelentkezés az állásra