This job listing has expired and may no longer be relevant!

Műtőssegéd

Egészségügyi állások Főállás  Budapest, Budapest, Magyarország 23 nov 2017

Az állás leírása

Semmelweis Egyetem a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet:

I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 

Műtőssegéd

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1088 , Baross utca 27.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kompetenciájába tartozó feladatok elvégzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:  8 Általános,  Büntetlen előélet és cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  Műtőssegéd képesítés.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 14.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz
• Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
• Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokata jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott
személyek, testületek megismerhessék
• Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából
fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja: • Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweisuniv.hu E-mail címen keresztül.

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 58937-3/AONO1/2017

359 megtekintés összesen, 0 ma Nyomtatás