This job listing has expired and may no longer be relevant!

hatósági ügyintéző

Bordányi Polgármesteri Hivatal Főállás  Nincs megadva 16 jul 2017

Az állás leírása

Végrehajtási eljárással, végelszámolási- és felszámolási eljárással kapcsolatos feladatok, fizetéskönnyítéssel kapcsolatos feladatok. Kereskedelmi igazgatási-, ipari igazgatási-, vízügyi igazgatási ügyekkel kapcsolatos hatósági feladatok. Általános igazgatási feladatok.

Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Középiskolai, gimnáziumi vagy egyetemi, főiskolai végzettség a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. vagy 10. pont szerinti képesítéseknek megfelelően

Előny: az önkormányzati igazgatás területén szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak

A munkaidő heti 40 óra.

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fodor Ákos jegyző nyújt, a 06/62/588-521-es telefonszámon.

Postai úton, a pályázatnak a Bordányi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1459/2017, valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző

Elektronikus úton Sándor Gyuláné humánpolitikai ügyintéző részére a sandorne@bordany.hu E-mail címen keresztül

Személyesen: Dr. Fodor Ákos jegyzőnek Csongrád megye, 6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Motivációs levél, a 45/2012. (III.20) Korm. rendelet 8. §. szerinti fényképes önéletrajz

Végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló bizonylat

Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 7.

Személyes meghallgatás után Dr. Fodor Ákos jegyző dönt a nyertes pályázó személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 11.

1847 megtekintés összesen, 0 ma Nyomtatás